Благоевград, Пловдив и Лом
lider_blagoevgrad@abv.bg

ЗА ПРОЕКТА

ОТ ОБЩНОСТТА КЪМ ВЛАСТТА – местни политики и действия за приобщаване на ромите

Какво целим?

С проекта целим да допринесем за интеграцията на ромската общност като ще следим стриктното спазване на европейски, национални и местни политики за включване в градовете Благоевград, Лом и Пловдив

Поставихме си и няколко специфични цели

  • Овластяване на ромски общности на местно ниво в България да се застъпват за изпълнението на политики за включване пред местните власти;
  • Идентифициране, изграждане и поддържане на междусекторни коалиции със социални и професионални групи и въвличането им в застъпничество за изпълнението на политики за включване на местно ниво;
  • Изпробване и разпространие на междуобщностен модел за застъпничество за изпълнение на стратегически документи за интеграция на ромите на местно ниво.

ОТ ОБЩНОСТТА КЪМ ВЛАСТТА - местни политики и действия за приобщаване на ромите

Овластяване на ромски общности

С дейностите по проекта целим да овластим ромските общности на местно ниво. Проектът е разработен с основната идея, че за да се случат реални промени - те трябва да идват от общността. В тази връзка инвестираме в изграждането на капацитет, за да може общността да инициира и бъде двигател на процеса.

  • Повишено разбиране на политиките в сферата на ромското включване в конкретния регион
  • Повишени компетенции за идентифициране на потенциални съюзници, техния личен интерес и въвличането им в коалиции за застъпничество
  • Развиване на цялостни компетенции за застъпничество, включване на ромите и лидерство
  • Разширен социален капитал – мрежи и контакти в различни сектори на местно ниво, както и с групи и експерти на национално и международно ниво
  • Повишена мотивация за работа по включване на ромите и активно гражданство

ОТ ОБЩНОСТТА КЪМ ВЛАСТТА - местни политики и действия за приобщаване на ромите

Застъпничество за изпълнение на политики

В хода на проекта ще насочим усилия към изграждането на междусекторни коалиции със социални и професионални групи. Вярваме, че са на лице много сходни и с близки интереси групи, с които заедно да предприемем действия за изпълнението на местни политики.

ОТ ОБЩНОСТТА КЪМ ВЛАСТТА - местни политики и действия за приобщаване на ромите

Междуобщностен модел за застъпничество

В проекта има заложено изключително много директна работа с общността, включително местни дейности, но те не са безцелни, а част от много ясен модел, който настоящето партньорство разработи и има желанието да го подобри. Моделът ще се тества и промотира в рамките на проекта и го нарекохме го ROMA-UP модел.