Благоевград, Пловдив и Лом
lider_blagoevgrad@abv.bg

ПАРТНЬОРИ

A sample page description

ROMA UP

Партньорство

Партньорството на проекта се състои от четири организации. Три от тях ще работят на регионално ниво, като изпълняват основно дейности по места: сдружение ЛИДЕР, Благоевград, фондация Рома-Лом, Лом и младежки клуб Столипинов, Пловдив. Четвъртият партньор е Про Европейска Мрежа, София, който отговаря за организирането на национални и международни събития по проекта, като подкрепя и регионалните партньори в местната работа. Водеща организация е сдружение ЛИДЕР

Сдружение ЛИДЕР

Сдружение Л.И Д.Е.Р  е  създадена в края на 2010 г., като през годините успя да се превърне в водещата ромска организацията в региона Благоевград (Югозападна България) . Л.И.Д.Е.Р. изведе в основен приоритет на своята работа овластяване на ромската общност за активно участие в гражданските процеси.

Младежки клуб Рома - Столипиново

Сдружение Младежки Клуб Рома – Столипиново 1996 работи по проект “Създаване на мрежа от младежки инициативни групи в уязвими етнически общности в Пловдив и областта”, финансиран от “Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство” /Програмна дейност: Социално включване и овластяване на уязвими групи/

Фондация Рома-Лом

Фондация “Рома-Лом” е регистрирана в България през ноември 1996 г., която работи за овластяване и подобряване на социалната еманципация на групите в неравностойно положение в региона на Северозападна България, със специално внимание към развитието на ромската общност.

Про Европейска Мрежа

Сдружение Про Европейска Мрежа е създадено през 2007 г., което работи за утвърждаване на добри практики и ефективното прилагане на човешките права чрез представяне на метода за съвместно участие за развитие на групи в неравностоино положение.