Благоевград, Пловдив и Лом
lider_blagoevgrad@abv.bg

ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Основните дейности се изпълняват в Благоевград, Пловдив и Лом

Обзор на политики

Регионалните партньори ще направят обзор на релевантни и засягащи ромите политики в трите региона, като фокуса ще бъде на всички нива – Европейско, национално, регионално и местно нива. Ще се анализират различни документи, засягащи ромската общност в съответния регион, като в края на дейността всеки партньор ще изготви доклад. Докладът ще бъде достъпен онлайн и ще послужи за изработването на много ясна и кратка брошура с ангажименти към ромите в съответните райони.

Интензивни лидерски обучения

24 потенциални лидери ще бъдат избрани и ще преминат през 3 месечен интензивен обучителен курс за лидерство. Всяко обучение ще бъде с продължителност 4 дни, като след всяко обучение ще се предлага менторство на място. Обученията ще се фокусират върху няколко основни теми: политики за включване на ромите, застъпничество и изграждане на коалиции. Част от обученията ще съдържат и работа в общността.

Планове за действие и кампании

На двудневен работен семинар сформираните местни групи, представители на различни групи/коалиции ще изберат по един много конкретен въпрос/проблем, който лесно може да се разреши. След като се избере такъв проблем, работната група ще създаде план за действие на застъпническа кампания. Съответната кампания ще е специфична за всяко населено място и ще разреши проблем, идентифициран от работната група

Семинари в общността

Семинари в общносттаВсеки регионален партньор ще организира по 3 еднодневни семинара с местната ромска общност във всеки регион. По време на семинарите ще се дискутира доклада от предната дейност и ще се даде гласност на ангажиментите към ромската общност във всеки от трите региона. Семинарите ще се фокусират и върху идентифицирането на ромски лидери, които ще бъдат по интензивно ангажирани в следващите дейности на проекта.

Международен семинар

Международният семинар ще събере 40 участника, включително и експерти от Румъния, Словакия, Унгария и др. На семинара ще се представят и изследват практики от различни европейски страни за засъпничество на местно ниво и най-вече в изграждането на коалиции в общността. Семинарът ще постави и основи на принципите на модела ROMA UP.

Международна конференция

Международната конференция ще се проведе в София в края на проекта. Тя ще послужи да се представят резултите по проекта на Европейско ниво, като в същото време ще се анализират въздействието и резултатите от изпълнението. Конференцията ще завърши с обща декларация за модела Roma UP, която ще се разпространи до различни заинтересовани страни из Европа.

Семинари за местната власт

Всеки регионален партньор ще организира еднодневен семинар с представители на местната власт в съответния регион. Семинарът е предназначен да събере на едно място хора взимащи решения и експерти на местно и регионално нива, които имат отношение и интерес към политики свързани с ромите. Семинарът е и първа стъпка от създаването на коалиции.

Формиране на работни групи

Ромските лидери, преминали през интензивното обучение ще бъдат наети и ще бъдат основен двигател в процеса за изграждане на партньорства и коалиции на местно ниво. Във всеки регион ще се създадат местни групи, които ще изграждат местни коалиции за изпълнение на политиките за включване на ромите. В последствие ще се сформират по две работни групи, които ще работят върху два аспекта от настоящите политики за включване на ромите.

Национален семинар

Националният застъпнически семинари ще се организира веднага след международната конференция, на който ще се поканят заинтересовани страни, за да им се представят резултатите от проекта, както и международната декларация за модела ROMA UP. По-конкретно на семинара ще се дискутира как дейностите могат да бъдат подкрепени, последващи дейности и мултиплициране на резултатите.

Финална публикация

Публикацията ще бъде с фокус върху описването на модела ROMA UP, като ще се опише историята на проекта, моделът, насоки и препоръки за мултиплицирането му. За да бъде моделът приложим не само в България ще се вземе в предвид и обратната връзка от другите страни по време на междунаордната конференция. Публикацията ще бъде достъпна и на английски език, както и на електронен носител.